Umut Yıldızı Derneği sizi bekliyor


Umut Yıldızı Derneği sizi bekliyor

BCK_4614aUmutYıldızıDerneği, GenclikDairesikorumasıaltındaki Türk çocuklarınınhaklarıiçinDüsseldorf Parlamentosu‘nunönündeeylemebaşladı. Almanyadaki Federal Parlamento‘nunyanısıra 16 eyaletparlementosunaGenclikDairesiilesorunlarıraporhalinegetirereksunanDernekBaşkanı  Kamil Altay „çocuklarımızsahipsizdeğil“dedi. Altay, GençlikDaireleri‘nin Türk çocuklarıgibidiğergöçmençocuklarında haklarınaözengöstermediğiniedikkatçekerek, „busebepten hersenebinlerceçocuközdeğerlerinikaybetmekte“diyerek, „yanlızca Türk çocuklarınındeğilRus, Arap, vePolonyalıçocuklarında haklarınıarıyoruz“dedi. Federal Parlamentodahil 16 eyaletesorununçözümüiçindilekcesunduklarınıbelirtenAltay „şimdiyekadar Berlin, Hamburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinindilekçemiziincelemeyealdığıyönündemektublarınıaldıkdiyerekbuçalışmamızlabinlerceçocuğunailesiilebağlarıkopmamasınıveözdeğerlerinikorumuşolacağız“dedi. „Çocuklarımızartıksahipsizdeğil“diyen Altay „tekbirtane Türk çocuğukaybetmelüksümüzyok“diyerek„buçocuklarımızbizlerinevladı, bedeli ne olursaolsunsonunakadaryanlarındayız“dedi. Kamil Altay,YurtdışıTürkler  veAkrabaTopluluklarıileDiTiB‘in GençlikDaireleriyleprojebaşlatmasıüzerinekurucusuolduğuUmutYılıdızıDerneği‘ndenistifaederektekbaşınaeylemkararıaldığınıhatırlatarak, 600 GençlikDairesi‘nekarşıçocuklarımıziçinmücadelebaşlattık. Haklıyızmücadelemizdemokratikhaklarçercevesindedevamedecek“dedi. Türk Diplomatlar‘avevatandaşlaraseslenen Altay „sözkonusuolanGençlikDairesikorumasıaltındakikaybettiğimizsenede 5 bin Türk çocuğu“diyerekçadıreylemimizinönemibüyükbizidestekleyinçağrısındabulundu.DUP Ajans / DüsseldorfBCK_4562 BCK_4576 BCK_4579 BCK_4589 BCK_4595 BCK_4616

Yorumlar

Yorum Gönder