Almanya'da Türkçe Öğrenimi


Almanya'da Türkçe Öğrenimi

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki okullarda verilen Türkçe derslerine katılım sayılarının bir önceki yıla kıyasla düşmesinin ardından, eyalet çapında bu konuda faaliyet gösteren tüm paydaşlar Duisburg Veliler Derneği’nin davetiyle bir çalıştayda bir araya geldiler.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasında eyalet çapında Türkçe derslerine katılım ile ilgili sayıların açıklanması üzerine bölgedeki veli dernekleri, öğretmen dernekleri, eyalet çapında görev yapan Düsseldorf, Essen ve Münster Eğitim Ataşeleri, öğretmenler ve konuya duyarlı Türkçe gönüllüleri hep birlikte Türkçe dersine katılım sayılarının arttırılması için yapılması gereken ve paydaşların uymasının tavsiye edildiği ilkeler üzerinde anlaştılar.

       ViVA Etkinlik ve Spor Kompleksi‘nin sahipleri Kürşad ve Atilla Koca kardeşlerin hamiliğinde yapılan etkinlikte katılımcılara hitaben ilk konuşmayı sponsor spor kompleksinin sahiplerinden Atila Koca yaptı. Koca, bir öğretmen çocuğu olarak komplekslerinin kapılarının her zaman eğitim konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına açık olduğunun altını çizdi. Daha sonra misafirlere hitaben kısa bir konuşma yapan Duisburg Veliler Derneği Eş Başkanı Ali Yağız, „Türkçe Almanya’da geleceğimizin anahtarı ve hepimizin ortak paydasıdır. Mart ayının sonuna kadar Türkçe derslerine kayıtların devam edeceği bu dönemde herkesin eşgüdüm içerisinde Türkçemiz için daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bir araya geldiği böyle bir toplantıda olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz.“ şeklinde konuştu.

    Berlin ve Frankfurt örneği olumsuz

    Daha sonra ilkelerin ortak olarak belirlendiği ve her katılmcıya eşit süreyle konuşma süresinin tanındığı çalıştayda söz alanlar, Türkçe derslerine katılımın arttırılması için bu konuda etkin olan tüm paydaşların yapması gerekenleri açık bir dille ifade ettiler. İfade edilen önerilerin kayda geçilebilmesi için katılımcılara, içinde „ilkeler, hedefler, sorunlar ve çözüm önerilerinin“ yazılarak doldurulacağı birer form da dağıtıldı.

     Ortak deklerasyon ve ilkeler belirlendi

     Tüm paydaşlar tarafından yapılan katkılarla etkinlik sonunda Türkçe konusunda çalışmalar yürütecek paydaşların uymalarının tavsiye edildiği bir sonuç deklerasyonu kaleme alındı. Sonuç deklarasyonunda öne çıkan başlıklardan bazıları:

1) Türkçe dersi sadece okullarda verilmeli ve paydaşlar öncelikli olarak okullarda verilen Türkçe dersine katılımın arttırılması için çalışmalı.

2) Türkçe ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri sosyal medya ve benzer mecralarda, özellikle Türkiye siyaseti ile ilgili paylaşımlar yapmamalı, böylece eğitim alanında toplumun geneline hitap eden derneklerin günlük siyasetin dışında kalması sağlanmalı.

3) Sivil toplum örgütleri faaliyetlerinde sorumlu oldukları alanların dışına çıkarak alan ihlali yapmamalı.

4) Özellikle Türkçe dersleri ile ilgili veriler paylaşılırken resmi makamların verdiği veriler baz alınmalı.

5) Özellikle eğitim ataşeleri atamaları yapılırken atamalara yönelik kanuni düzenlemelerin izin verdiği şekliyle, Almanya’dan mahalli atamalar yapılmalı

  • Türkçe derslerine katılım sayılarının arttırılması için Eğitim ataşelikleri daha fazla öğrenci velisini süreçle ilgili bilgilendirme için tüm imkanlarını kullanmalı.