Macar Turan Vakfı her yıl "Kurultay" düzenliyor


Macar Turan Vakfı her yıl

Macarlar; köklerini, kimliklerini ilk olarak 200 yüz yıl önce merak etmeye başlamış. İki yüz yıldır gündemde olan "Macar kimlik" tartışması yeniden alevlendi.

Bin yıl önce, kavimler göçünün bir parçası olarak Orta Avrupa'ya gelen ve bu topraklara yerleşen ilk Macar boylarının genetik olarak önceleri Finliler’e yakınlığı daha çok itibar görüyordu. Bin yıl süresinde çevre halklarıyla; Slavlar, Çekler, Ukraynalılar ve Avusturyalılar”la olan yakınlaşmalar Macarları etkilese de Türk - Hun kökenli oldukları ihtimali hep diri kaldı.

Türkler’le olan akrabalık iddiaları arasında en tartışmasız olanı Bizans tarihinde yer alıyor. Macar Krallığı'nın ilan edildiği M.S. 1000 yılında Macar Kralına Bizans tarafından hediye edilen tacın üzerinde "Türkiya'nın Kralına" ibaresi yer alıyor. Tarihte ilk defa Macarlar’a "Türkiya" adı bu Taç’ta kullanıldı. Bu taç Macar devletinin en önemli hazinelerinden biri olarak halâ koruma altında.

MACARLAR TÜRKLER İLE AKRABA MI?

Macarların kökü konusundaki tartışmalara son noktayı “Macar Turan Vakfı” başkanı András Zsolt Bíró koydu. Bíró; Macarca’nın Türkçe ile olan bağlantısı, Türk, Hun kökenli olduğu iddialarını araştırmak için 6 yıl Orta Asya ülkelerinde yaşadı. András Zsolt Bíró bu dönemde 600 tükürük örneği topladı. Topladığı at kemikleri örneklerini bugün Macaristan’da yaşayan atlarla karşılaştırdı. Dil konusundaki araştırmalarında Türkçe kökenli 600, 700 kelimenin bire bir Macarcada yaşadığını ortaya koydu. Ayrıca Macarca’da bulunan binlerce kelimenin kök olarak Türkçe’den geldiğini tespit etti. Sonuç olarak köken araştırmalarının sonuçları; Türkçe ve Türkler’e çıktğını gördü.  MACAR TURAN VAKFI

Macarlar’ın Türk olduğunu düşünen, yiyecek, içecek, giysi ve gelenekleri yani eski Türk kültürünü tanıtmayı hedefleyen Macar Turan Vakfı 2008 yılında kuruluş başvurusunu Başkan András Zsolt Bíró tarafından yapılmış, 2009 yılında ise resmi kuruluş olarak tanınmasından sonra faaliyetlerine fiilen başlamış olan bir vakıf.Kurultay Başkan András Zsolt Bíró

Tarihsel kostümler içinde bir şölen olarak gerçekleşen Kurultay “Kurultaj” etkinlikleri artık binlerce seyirciye ulaşıyor. Macaristan'da "Kurultay" adıyla gerçekleşen kültürel etkinlikler Türkiye'de "Atalar günü" olarak tarih festivali olarak tanınmaya başladı.

Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri András Zsolt Bíró (Başkan), Zoltán Varga (Teknik sorumlu), Fehér József (Organize), Levente Ladvenszki (Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı), Gabor Kiss (Macaristan'ın eski İstanbul Başkonsolosu ve ve Ankara Büyükelçisi).

Macar Turan Vakfı’na iki Türk destekde bulunuyor. Ahmet Barışçıl, Başkan András Zsolt Bíró’nun Türkçe tercümanı. Bülent Mete (işadamı).

BATI AVRUPA KOORDİNATÖRÜ ATANDI

Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulunun tam katılımıyla Budapeşte’de düzenlenen bir toplantıyla Batı Avrupa Koordinatörü atandı. Budapeşte’nin en tanınmış 143 yıllık buram buram tarih kokan Café Central’de düzenlenen toplantıda Macar Turan Vakfı Batı Avrupa koordinatörü olarak Nurettin Sancak görevlendirilerek kendisine belgesi verildi. Budapeşte – Mustafa Bozdurgut